Online event – Phương án tổ chức sự kiện tối ưu nhất mùa Covid-19

Online event – Phương án tổ chức sự kiện tối ưu nhất mùa Covid-19

Online event – Phương án tổ chức sự kiện tối ưu nhất mùa Covid-19 Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang càng quét mọi nơi trên toàn cầu, xu hướng tổ chức sự kiện đã chuyển đổi mạnh mẽ và nhanh chóng. Từ hình thức offline truyền thống sang các nền tảng online event.…

“5W1H” – CÔNG THỨC VÀNG trong tổ chức sự kiện

“5W1H” – CÔNG THỨC VÀNG trong tổ chức sự kiện “5W1H” từ lâu đã rất phổ biến và được áp dụng rộng rãi trong nhiều hoạt động. Trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, “5W1H” cũng được rất nhiều đơn vị sử dụng để lên ý tưởng tổ chức sự kiện, làm tiền đề cho…