Servier Hội thảo trực tuyến Mạch Vành

Servier Hội thảo trực tuyến Mạch Vành Servier Hội thảo trực tuyến Mạch Vành (Hay còn gọi lại Online Meeting) là một buổi họp trực tuyến, thảo luận về vấn đề Bệnh Mạch vành trong điều trị. Tại đây, chúng tôi sử dụng phần mềm chuyên dụng. Có thể kết nối với các đầu cầu…